Känner du att du behöver någon att prata med? Någon som kan hjälpa dig att bena ut vad som är vad? Någon som kan hjälpa dig att skala av det som står i vägen för det som är det verkliga DU och stötta dig i att hitta livslånga mönster som du behöver jobba med? I så fall kan ett spirituellt coachande samtal vara det du behöver.

Samtalen sker via telefon och kan spelas in om du vill ha möjlighet att återkomma till det vi har pratat om längre fram.

  • Spirituellt coachande samtal via telefon 30 minuter – 375 kr
  • Spirituellt coachande samtal via telefon 60 minuter – 675 kr

Frågor eller bokning skickar du till maria@soulandfood.se