Astrologi är något som egentligen alltid har intresserat mig, men det är först på senare tid som jag har förstått hur användbart det faktiskt är att ha en djupare förståelse för sitt eget födelsehoroskop.

Allt i Universum är energier. Energier som vibrerar på olika frekvenser och därmed bygger upp det som är Du eller Jag eller de materiella saker vi har i vår vardag. Sedan finns det ju även en hel del andra energier som inte går att ta på, men som är nog så verkliga. Alla dessa energier lyder under samma Universella lagar och det är det antagandet som ligger bakom att man via att förstå i vilket stjärntecken och i vilket förhållande till varandra som planeterna befann sig när man föddes som man också lättare kan förstå sig själv. Lägger vi även till tankarna kring stjärntecknens olika element och deras respektive kvaliteter så får vi en förklaringsmodell som kan hjälpa oss genom livets utmaningar och att ta tillvara de möjligheter som Livet serverar oss. Dessutom kan vi återkomma till det här födelsehoroskopet under livets gång för att bättre förstå varför vi går igenom en viss kris, eller förändringsperiod i våra liv. Varför utmaningarna bara hopar sig ibland och även varför vissa möjligheter har kommit (eller ska komma) till oss i vissa perioder av livet.

Är du nyfiken på att förstå dig själv bättre? Vill du förstå varför ditt liv ser ut som det gör just nu, eller kanske du är nyfiken på vilken typ av utmaningar som ligger framför dig och inom vilket område i livet, då kan en horoskopstolkning vara precis det du söker.

I tjänsten ingår ett väl förberett tolkningsunderlag samt ett samtal där jag tolkar ditt horoskop tillsammans med dig, så att du har möjlighet att ställa frågor angående sådant som du funderar över. Samtalet kommer att spelas in och jag skickar sedan inspelningen till dig så att du kan återkomma till den så ofta du vill. Det är viktigt att du sparar ner din inspelning på din egen dator eller telefon. Ett par dagar innan samtalet mailar jag din födelsekarta och lite enkla symbolförklaringar till den så att det blir lättare för dig att följa med i själva tolkningen.

  • Horoskopstolkning inklusive transiter för kommande 12 månader (90 min)- 1400 kr.
  • Tolkning av transiter för kommande 12 månader (60 min)- 1000 kr

Frågor eller bokning skickar du till maria@soulandfood.se